^ Powrót na górę

 

 

Zagraniczne szkolenia z „Erasmusa+”

Rozmiar tekstu:

sosw
Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu kończą udział w projekcie „Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II”. W kwietniu i maju odbyli dwa ostatnie szkolenia w Grecji i na Malcie.

Tematyka szkolenia w Grecji dotyczyła specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym identyfikacji niepełnosprawności, rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, w tym prewencji przedwczesnego kończenia nauki oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, którzy m.in. mają trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia), zaburzenia komunikacji, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia sensoryczne, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, a także zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Instytucją szkolącą było Areadne. Grupa nauczycieli z SOSW szkoliła się wspólnie z nauczycielami z Cypru, Rumunii, Niemiec i Finlandii.

Z kolei druga grupa odbyła szkolenie na Malcie. Tematyką była harmonia i nauka („Harmony and Learning”). Uczestniczki poznawały techniki mediacji i negocjacji, dotyczące promowania harmonii poprzez zarządzanie klasą, oraz techniki mediacji w celu ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki. Efektem było nabycie nowej wiedzy z zakresu nieformalnych metod pracy z grupą, np. Onion Values, Pot of Identity, model ARCS, Elevator Pitch, metoda Carusela. Poza Polakami w szkoleniu uczestniczyli Rumuni, Islandczycy, Irlandczycy, Chorwaci, Słowacy i Cypryjczycy.

Polscy nauczyciele zapoznali się z systemami edukacyjnych krajów uczestniczących oraz z kulturą i tradycją innych państw. Nauczyciele promowali działalność SOSW i zaprezentowali polski system edukacji. W tych dwóch szkoleniach wzięło udział 10 nauczycieli SOSW.

Projekt jest finansowany z programu „Erasmus+”, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej (nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152). Szkolenia zagraniczne mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.

T.O.

1  2

3  4