^ Powrót na górę

 

 

Styczeń – czas studniówek

Rozmiar tekstu:

IMG 3805
Uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych przygotowują się do bali studniówkowych, co oznacza, że do egzaminów maturalnych, licząc od stycznia, zostaną już tylko nieco ponad 3 miesiące.

Utrzymuje się, widoczna też w poprzednich latach, tendencja do organizowania bali maturalnych poza szkołami. Oznacza to, że studniówki na salach gimnastycznych definitywnie odeszły w przeszłość. Uczniowie i rodzice preferują restauracje.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Sieradzki swoje studniówki będą organizować w 4 kolejne soboty stycznia: 10, 17, 24 i 31 dnia tego miesiąca.

Studniówki 2015 w powiecie sieradzkim:

10 stycznia: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu: godz. 20, restauracja „Dworek za Lasem” we Włyniu.

17 stycznia: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu: godz. 19, „Dworek za Lasem” we Włyniu.

24 stycznia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie: godz. 19, restauracja „Grażka” w Złoczewie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu: godz. 19, restauracja „Villa Feniks” w Lubanowie.

31 stycznia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu: godz. 18, restauracja „Arka” w Smaszkowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie: godz. 18.30, restauracja „Villa Feniks” w Lubanowie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli: godz. 19, restauracja „Pod Wiatrakiem” w Warcie; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach: godz. 20, restauracja „Villa Feniks” w Lubanowie.

T.O.