„Jagiellończyk” na Politechnice Łódzkiej

Rozmiar tekstu:

lo1
Sieradzkie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka popularyzuje wśród swoich uczniów informatykę i dziedziny pokrewne. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Politechniką Łódzką.

Efektem współdziałania „Jagiellończyka” z PŁ jest program „Informatyka bez granic”, zakładający m.in. warsztaty i wykłady dla młodzieży I LO w politechnice. W pierwszych takich 6-godzinnych zajęciach wzięło udział 49 uczniów pierwszych klas „Jagiellończyka”. Młodzież pracowała w 4 grupach tematycznych: jedni konstruowali roboty Lego Mindstorms, inni roboty MakeBlock Ultimate 2.0, kolejni uczyli się programu do grafiki trójwymiarowej Blender. Pozostali pracowali z goglami VR.

Ta sama grupa pojedzie na politechnikę jeszcze w listopadzie i w grudniu 2019 r. oraz w styczniu i lutym 2020. Później rozpocznie się druga tura „Informatyki bez granic” dla 50 kolejnych uczniów „Jagiellończyka”. Swoją wiedzę informatyczną i umiejętności techniczne będą oni poszerzać również w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.

Inicjatorką wyjazdów na PŁ jest wicedyrektor I LO Jowita Królikowska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Jak wyjaśnia, wyjazdy do Centrum Technologii Informatycznych PŁ organizowane są w ramach integracji międzyprzedmiotowej oraz rozwijania u uczniów postaw przedsiębiorczych, kreatywności i logicznego myślenia, a także umiejętności technicznych i współpracy w grupie, czyli, krótko mówiąc, tych kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy. W pierwszej wizycie w Łodzi młodzieży towarzyszyła także Marzena Putyńska, nauczyciel języka niemieckiego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20