^ Powrót na górę

 

 

Ranking „Perspektyw” 2020

Rozmiar tekstu:

ranking
Ukazała się tegoroczna edycja ogólnopolskiego rankingu szkół średnich portalu edukacyjnego „Perspektywy”, z podziałem na licea i technika oraz na kraj i województwa. Znalazły się w nim cztery szkoły prowadzone przez Powiat Sieradzki.

Organizatorzy rankingu liceów oceniali je w oparciu o trzy kryteria: sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. „Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową” – czytamy w objaśnieniach na stronie licea.perspektywy.pl.

W ogólnopolskim rankingu liceów 2020 na 121. miejscu sklasyfikowano Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Szkoła ta znalazła się również w zestawieniu wojewódzkim – na pozycji 11. Do 74 najlepszych liceów w województwie łódzkim zaliczono również drugie sieradzkie LO – im. Stefana Żeromskiego, umieszczając je na 36. pozycji.

W przypadku techników metodologia wygląda trochę inaczej, bo oprócz tych samych trzech czynników, na podstawie których tworzona jest lista liceów, pod uwagę brane są jeszcze wyniki egzaminu zawodowego. W ten sposób sporządzono ogólnopolski ranking 300 techników, w którym na miejscu 247. znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. Wśród najlepszych techników województwa łódzkiego placówkę tę sklasyfikowano na miejscu 12. Z kolei na pozycji 29. listy wojewódzkiej znalazło się technikum ZSP nr 1 w Sieradzu.

Na koniec kilka słów o najlepszych z najlepszych. Miejsce 1. w ogólnopolskim rankingu liceów zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu. W województwie łódzkim najwyżej oceniono Publiczne LO Politechniki Łódzkiej. Najlepszym technikum w kraju, przynajmniej według „Perspektyw”, jest technikum mechatroniczne Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. Ranking wojewódzki otwiera Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.

T.O.