^ Powrót na górę

 

 

Strażacka klasa mundurowa w ZSP w Złoczewie

Rozmiar tekstu:

zsp zloczew
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie planuje uruchomienie klasy mundurowej o specjalności strażackiej. – Stawiamy na rozwój naszej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – mówi Elżbieta Gajda, dyrektor szkoły.

Strażacka klasa mundurowa będzie działać w ramach Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład ZSP w Złoczewie. – Ze strażą pożarną, i to zarówno państwową, jak i ochotniczą, współpracujemy od lat. Wielu naszych uczniów należy do OSP. Ponadto młodzież chętnie rozwija swoją wiedzę w zakresie pożarnictwa, przygotowując się do udziału w konkursach wiedzy z tej dziedziny. Nadszedł czas, by wykorzystać ten potencjał – stwierdza dyrektor Elżbieta Gajda.

Rekrutacja do klasy mundurowej LO w Złoczewie ruszy 11 maja 2020 r. Nauka rozpocznie się 1 września. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu dojrzałości, uczniowie mogą liczyć na dodatkowe zajęcia, które pomogą im poznać specyfikę pracy w straży pożarnej i przygotować się do przyszłej służby. Również lekcje wychowania fizycznego zostaną dostosowane do potrzeb pracy w straży. Ponadto szkoła chce umożliwić młodzieży odbycie kursów (np. pierwszej pomocy), procentujących na przyszłość.

Plany sięgają dalej. Skoro w szkole będzie grupa młodzieży, połączona wspólną ideą rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu pożarnictwa, dlaczego tego nie wykorzystać i w oparciu o tę bazę nie utworzyć szkolnej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?

Będzie to trzecia klasa mundurowa w szkołach ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Sieradzki. Podobne działają już w ZSP w Błaszkach (wojskowa) i w ZSP w Warcie (policyjna).

T.O.