Złoczewskie liceum z klasą mundurową

Rozmiar tekstu:

zsp zloczew
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Kazimiera Gotkowicz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie Elżbieta Gajda i komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu starszy brygadier Albert Romek podpisali list intencyjny o współpracy przy tworzeniu w złoczewskim Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu pożarniczym.

„Strony listu deklarują chęć i wolę współpracy w zakresie realizacji edukacji pożarniczej, która zostanie wprowadzona do programu nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Urbańskiego ZSP w Złoczewie w roku szkolnym 2020/2021 i zapewnienia uczniom klasy mundurowej pożarniczej, objętej patronatem PSP w Sieradzu, warunków do nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie pożarnictwa” – czytamy w liście intencyjnym.

Jak powiedział komendant PSP w Sieradzu (również absolwent LO w Złoczewie), młodzież z klasy pożarniczej będzie mogła liczyć na zajęcia teoretyczne i praktyczne z użyciem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu PSP w Sieradzu. – Pokażemy uczniom, jakie w ogóle są dziedziny ratownictwa, realizowane przez Państwową Straż Pożarną. Większość wymieni przede wszystkim gaszenie pożarów, ale uczestniczymy również w akcjach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego, przeciwpowodziowego i radiacyjnego. Z tym wszystkim chcemy zapoznać uczniów LO w Złoczewie i mam nadzieję, że część przyszłych absolwentów zasili nasze szeregi – mówi Albert Romek. Klasa mundurowa o profilu strażackim to propozycja przede wszystkim (choć oczywiście nie tylko) dla młodzieży, która działa już w straży, należąc do młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Nabór do szkół ponadpodstawowych, w tym również do klasy pożarniczej LO w Złoczewie, rozpocznie się 11 maja.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11

12  13