^ Powrót na górę

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu zorganizował dla swoich uczniów obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. – Chcemy zwrócić ich uwagę na niebezpieczeństwa związane ze zbyt częstym korzystaniem z Sieci – mówi Angelika Skrobała, p.o. dyrektor SOSW.

Nie chodzi o to, by zniechęcać młodych ludzi do korzystania z internetu. – Młodzież musi być świadoma niebezpieczeństw, wynikających z niewłaściwego uczestnictwa w życiu społeczności sieciowej. Dlatego działamy profilaktycznie, wyjaśniając, że spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem może spowodować zatarcie granicy, poza którą mamy już do czynienia z nałogiem. Analogie ze skutkami działania używek są potem aż nadto widoczne – komentuje Anna Kłaniecka, nauczycielka języka polskiego w SOSW, organizatorka obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

W uwrażliwieniu młodych ludzi na zagrożenia, których źródłem jest internet, pomogły scenki teatralne i przedstawienia, przygotowane przez uczniów ośrodka oraz zaprzyjaźnionych szkół, co roku uczestniczących w DBI w SOSW. Spotkanie zakończyła prelekcja przedstawicielek Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  15

16  17

18  19

20  21