„Jagiellończyk” z odznaką „Szkoła eTwinning”

Rozmiar tekstu:

lo1
Po raz drugi z rzędu I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu otrzymało odznakę „Szkoła eTwinning”, przyznawaną szkolnym pionierom w zakresie innowacyjnego podejścia do nauczania i rozwoju kompetencji cyfrowych.

Odznaka „Szkoła eTwinning” przyznawana jest co dwa lata placówkom, które wprowadzają pionierskie rozwiązania w zakresie praktyki cyfrowej i eBezpieczeństwa, twórczego i innowacyjnego podejścia do nauczania, promowania ustawicznego rozwoju zawodowego kadry oraz promowania praktyk uczenia się, opartych na współpracy nauczycieli i uczniów.

– Potwierdzeniem dużego zaangażowania nauczycieli oraz innowacyjnego podejścia do edukacji jest szybka reakcja na zmiany, jakie nastały w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w Polsce. Prawdopodobnie jako pierwsi w powiecie wdrożyliśmy pakiet Office 365, który w znacznym stopniu usprawnił realizację podstawy programowej. Interaktywna komunikacja multimedialna za pośrednictwem wideokonferencji zapewniła uczniom bezpośredni kontakt i interakcję z nauczycielem zgodnie z planem lekcji. Atutem aplikacji i narządzi Microsoft jest to, że młodzież zdobywa wiedzę w atrakcyjny sposób i poznaje aplikację najwyżej cenioną przez pracodawców, co umożliwia im lepszy start w przyszłość – mówi Jowita Królikowska, p.o. dyrektor „Jagiellończyka”.

W poprzedniej edycji plebiscytu „Szkoła eTwinning” I LO było jedną z trzech placówek w województwie łódzkim (i jedyną ponadgimnazjalną), które znalazły się na liście odznaczonych. W edycji na rok szkolny 2020/2021 jest ich z naszego regionu osiem: jedno przedszkole, pięć podstawówek, jedna szkoła specjalna i jedna ponadpodstawowa – jest nią właśnie sieradzki „Jagiellończyk”.

T.O.