^ Powrót na górę

 

 

LO w Błaszkach i Warcie w programie OPW

Rozmiar tekstu:

szkoly
Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach i Warcie przystąpiły do programu Oddziały Przygotowania Wojskowego. Powiat Sieradzki złożył wnioski w Ministerstwie Obrony Narodowej o zezwolenie na ich utworzenie od 1 września 2020 roku.

Przypomnijmy – w obu placówkach od lat działają już klasy mundurowe, jako jedna ze specjalności w liceach ogólnokształcących. W ZSP w Błaszkach jest to klasa wojskowa (od 2016 r.), w Warcie mundurowo-policyjna (od 2011). Jedna i druga współpracuje w sieradzkimi służbami mundurowymi, korzystając z ich doświadczeń i fachowego wsparcia.

To wsparcie ZSP w Błaszkach i Warcie dostały również teraz, gdy starają się o udział w programie MON. Rekomendacje wystawili m.in. dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Wojciech Daniłowski oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu ppłk Daniel Jurewicz. W referencjach tych czytamy, że w placówkach zajęcia „realizowane są na wysokim poziomie”, a uczniowie „cyklicznie biorą udział w zawodach dedykowanych klasom mundurowym, podnosząc w ten sposób poziom wiedzy i wyszkolenia”.

Wnioski o utworzenie OPW najpierw pozytywnie zaopiniowały szkolne rady pedagogiczne. Następnie oboje dyrektorzy – Jadwiga Napieralska (ZSP w Błaszkach) i Dominik Strumiński (ZSP w Warcie) – wystąpili do Powiatu Sieradzkiego jako organu prowadzącego, a ten złożył wniosek do MON.

OPW to nowy rodzaj oddziałów w kształceniu ponadpodstawowym, których utworzenie umożliwiła nowelizacja Prawa Oświatowego. Jak informuje Wojsko Polskie, „nie jest to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko rozwiązanie oświatowe, za realizację którego odpowiadają organy prowadzące szkoły, w przypadkach, gdy podejmą się prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego i otrzymają w tym względzie zezwolenie Ministra Obrony Narodowej” (źródło: www.wojsko-polskie.pl).

T.O.