^ Powrót na górę

 

 

Uczennice ZSP nr 1 finalistkami OITiW

Rozmiar tekstu:

zsp1
Sukces pięciu uczennic Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Dziewczęta zostały finalistkami etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

W nagrodę nie będą musiały zdawać części pisemnej egzaminów zawodowych i mają zapewnione indeksy prawie wszystkich uczelni w Polsce.

W Bloku A olimpiady (innowacyjne projekty, prace racjonalizatorskie) finalistkami zostały:

– Julia Firlit, Karolina Milczarska i Emilia Nastarowicz z klasy III TBA (opiekun: Mariusz Gławenda) za projekt „Perspektywy wykorzystania drzew introdukowanych w kontekście zmian klimatycznych ustępowania gatunków rodzimych z polskich lasów i terenów zieleni” (kategoria: pomysł ekologiczny).

– Wiktoria Kucharek z klasy III TA (opiekunowie: Mariusz Gławenda, Paweł Pawelec) za projekt „Rekonstrukcja koryta rzeki Warty sprzed 200 lat – metoda poznawania dynamiki geomorfologicznych zmian cieków wodnych” (kategoria: pomoc dydaktyczna).

W Bloku B (egzamin z wiedzy o wynalazczości) tytuł finalistki uzyskała Roksana Ostrowska, uczennica klasy III TA (opiekunowie: Aneta Remiszewska-Grzesiak i Mariusz Gławenda).

T.O.