^ Powrót na górę

 

 

Ruszają egzaminy zawodowe w CEZ

Rozmiar tekstu:

cez
W najbliższą sobotę w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu rozpocznie się pierwsza w tym roku szkolnym, tygodniowa sesja egzaminów zawodowych. Potrwa do 7 lutego, czyli przez pierwszy tydzień ferii zimowych. W tym roku szkolnym sieradzki CEZ przeegzaminuje około 150 uczniów w kilkunastu kwalifikacjach.

– W ciągu roku szkolnego w sieradzkim CEZ-ie organizowane są 3 cykle egzaminacyjne: styczeń-luty, czerwiec-lipiec i sierpień-wrzesień. W tym ostatnim cyklu do egzaminu przystępują uczniowie, którzy z jakichś powodów nie mogli podejść do terminów wcześniejszych. Sesja czerwcowo-lipcowa rozpoczyna się w ostatnich dniach czerwca, gdy uczniowie zakończą normalny cykl nauczania – wyjaśnia Grzegorz Gajda, dyrektor CEZ.

Egzaminy zawodowe w ośrodku przy ul. Leszka Czarnego w Sieradzu zdają uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych, przede wszystkim powiatu sieradzkiego, ale nie tylko. Dla przykładu – w nadchodzącej sesji od 31 stycznia do 7 lutego swoje umiejętności praktyczne sprawdzą uczniowie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 w Sieradzu, ZSP w Błaszkach, Złoczewie i Męckiej Woli, szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu. Swoich eksternistów przyśle do Sieradza na egzaminy zawodowe również Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi.

Egzamin zawodowy kończy cykl nauki w danej kwalifikacji. Jeśli więc dany zawód składa się z 3 kwalifikacji, uczeń musi zdać 3 egzaminy. Np. 2 lutego egzaminowani będą uczniowie w zawodach elektryk oraz technik elektryk (czyli zawodówka i technikum), a zakres ich egzaminu obejmie montaż i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych (kod kwalifikacji: E.08). Inny przykład: 4 lutego odbędzie się egzamin z kwalifikacji: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (kod: M.18) dla zawodów: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Umiejętności praktyczne uczniów sprawdzają egzaminatorzy zewnętrzni, spoza CEZ, co nie oznacza, że nauczyciele ośrodka nie są zaangażowani w egzaminy. Ich zadaniem jest przygotowanie stanowisk pracy, na których uczniowie są egzaminowani.

T.O.