^ Powrót na górę

 

 

Zgłoś kandydata do komisji konkursowej na 2021 rok

Rozmiar tekstu:

Herb Powiatu Sieradzkiego i napis Powiat Sieradzki na tle krajobrazu w widoku z lotu ptakaZarząd Powiatu Sieradzkiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W postępowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci, określa uchwała Nr 313/2020 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie naboru na członka komisji konkursowej i reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego w 2021 roku.

Treść uchwały i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ.

Termin zgłaszania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych upływa 16 października 2020r.