Romantic Poetry Festival w II LO im. Żeromskiego

Rozmiar tekstu:

IILO
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu organizuje konkurs recytatorski Romantic Poetry Festival. Staną do niego uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: 13-15 i 16-19 lat, którzy poezję recytować będą w różnych językach obcych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem jest II LO w Sieradzu przy współpracy z wydawnictwami Oxford University Press, Pearson Education i Nowa Era. Konkurs koordynują nauczycielki: języka polskiego Aleksandra Hofman i języka angielskiego Walentyna Markowa.

Termin zgłaszania uczestników mija 20 marca. Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2015 roku, jego dokładny harmonogram zostanie sporządzony do końca marca. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Sieradzkiego Dariusz Olejnik.

Kartę zgłoszeniową do konkursu można pobrać ze strony internetowej szkoły (www.zeromski.edu.pl) oraz z załącznika, który zamieszczamy poniżej.

Do pobrania: Regulamin konkursu recytatorskiego Romantic Poetry Festival i karta zgłoszenia

T.O.