^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe Targi Edukacyjne 2015

Rozmiar tekstu:

targi
Już po raz drugi w sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędą się Powiatowe Targi Edukacyjne, podczas których swoją ofertę przedstawią placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Sieradzki.

Na ubiegłorocznej edycji targów pokazało się 13 placówek i instytucji rynku pracy z terenu powiatu: oba sieradzkie licea ogólnokształcące („Jagiellończyk” i „Żeromski”) oraz zespoły szkół ponadgimnazjalnych (Nr 1 i 2), ZSP w Złoczewie, Błaszkach, Warcie i Męckiej Woli, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Edukacji Zawodowej, w Sieradzu, a także Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, słowem – wszystkie placówki i organizacje, które zajmują się edukacją ogólną i zawodową oraz doradztwem psychologicznym i zawodowym. Podobnego składu należy się spodziewać także i w tym roku.

Targi skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy już niebawem staną przed koniecznością wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Na stoiskach młodzież będzie mogła dopytać np. o kryteria naboru, progi punktowe czy nauczane przedmioty.

Powiatowe Targi Edukacyjne odbędą się 20 marca (piątek) 2015 roku w godzinach 10-15.

Do pobrania: Powiatowe Targi Edukacyjne 2015 (plakat)

Galeria: Powiatowe Targi Edukacyjne 2014

T.O.