^ Powrót na górę

 

 

Marta Urbańska na święcie patrona w ZSP w Złoczewie

Rozmiar tekstu:

zloczew
Architekt Marta Urbańska, potomkini patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie Wojciecha Kazimierza Urbańskiego, przyjechała do Złoczewa na obchody jego święta. Przywiozła ze sobą dar dla szkoły – kopię listu z 1684 r., napisanego przez jej przodka do podkomorzego trembowelskiego.

Marta Urbańska wraz z córką Gabrielą były gośćmi honorowymi uroczystych obchodów. Przyjechały z Krakowa. Wzięły udział we mszy świętej w kościele klasztornym Mniszek Kamedułek, a potem w szkolnej akademii, podczas której uczniowie w strojach historycznych odegrali scenkę rodzajową powrotu Wojciecha Urbańskiego z odsieczy wiedeńskiej. Następnie Marta Urbańska wygłosiła wykład na temat historii rodu Urbańskich na tle dziejów dawnej Rzeczypospolitej. W trakcie wystąpienia wręczyła dyrektor ZSP Elżbiecie Gajdzie kopię listu z II połowy XVII w.

Pismo zostało sporządzone 11 kwietnia 1684. Jest to prośba skierowana do podkomorzego trembowelskiego (który miał akurat udać się do Warszawy) o odebranie zwrotu kosztów wystawienia chorągwi dragonów cudzoziemskiego autoramentu, zaciągniętych na potrzebę wyprawy wiedeńskiej rok wcześniej. Już 27 kwietnia na odwrocie listu podkomorzy napisał pokwitowanie odbioru 2733 złotych polskich i 10 groszy. – Dokument ten znalazłam w pliku archiwaliów, które w 1994 r. otrzymałam od jednego z krakowskich antykwariuszy. W jego zbiorach znalazło się wtedy mnóstwo dawnych listów dotyczących spraw gospodarczych – mówiła Marta Urbańska.

Uroczyste obchody święta patrona uświetnili swoją obecnością nie tylko uczniowie i nauczyciele szkoły. Wzięli w nich udział również przedstawiciele organu prowadzącego placówki – Powiatu Sieradzkiego. Jego władze reprezentowali: starosta sieradzki Dariusz Olejnik oraz radni Rady Powiatu Sieradzkiego Katarzyna Paprota i Edward Szewczyk. Z władz miejsko-gminnych na obchody przybyła burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Halina Żarnecka.

Galeria: Święto patrona ZSP w Złoczewie

T.O.