Lokalny rynek pracy tematem spotkania w WSHE

Rozmiar tekstu:

wshe
Wyzwania lokalnego rynku pracy w najbliższych latach były tematem spotkania panelowego w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Problem zgłębiali przedstawiciele Miasta Złoczew i 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Absolwent: rozwój uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanego przez WSHE i Powiat Sieradzki.

Gośćmi studentów uczelni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Złoczewie – burmistrz Jadwiga Sobańska i koordynator projektu Złoczewski Obszar Funkcjonalny, prezes spółki ZOF Wiktor Płóciennik. W swoim wystąpieniu przedstawili oni ogólne założenia projektu ZOF oraz przewidziane do realizacji inwestycje. – ZOF opiera się na potencjale, jaki stwarza planowana do uruchomienia odkrywka węgla brunatnego, a wiemy już, że będziemy też mieli w Złoczewie bloki energetyczne. Zanim jednak to wszystko powstanie, trzeba będzie zbudować linię kolejową. Elektrownia, kopalnia i ZOF stworzą dużą liczbę miejsc pracy, ale musimy pamiętać, że jest to perspektywa co najmniej kilkunastoletnia – mówiła burmistrz gminy i miasta Złoczew Jadwiga Sobańska.

W drugim wystąpieniu mjr Andrzej Bubek z 15. SBWD omówił możliwości kształcenia wojskowego i warunków służby w profesjonalnej armii i Narodowych Siłach Rezerwowych.

Spotkanie otworzył starosta sieradzki Dariusz Olejnik, po nim głos zabrał prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Było to już ostatnie spotkanie w ramach projektu „Absolwent: rozwój uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanego przez WSHE w partnerstwie z Powiatem Sieradzkim. Projekt, mający na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej WSHE poprzez wsparcie 400 studentów, 40 absolwentów i 11 dydaktyków, rozpoczął się 1 kwietnia 2011, a zakończy 31 października 2015 r. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego).

T.O.

IMG 9175  IMG 9179

IMG 9183  IMG 9191

IMG 9206  IMG 9213

IMG 9223  IMG 9236

IMG 9243  IMG 9253

IMG 9272  IMG 9279