Wsparcie finansowe dla bibliotek SOSW i ZSS

Rozmiar tekstu:

biblioteki
Łódzki Urząd Wojewódzki przyznał dotacje na wyposażenie bibliotek szkolnych. Wsparcie finansowe otrzymają m.in. dwie placówki prowadzone przez Powiat Sieradzki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu i Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Kwoty dotacji to 1300 zł w przypadku SOSW w Sieradzu i 1000 zł dla ZSS w Warcie. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”, zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem programu jest wspieranie szkół podstawowych specjalnych w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

T.O.