^ Powrót na górę

 

 

Flaga i herb powiatu

Rozmiar tekstu:

Powiaty samorządowe, powołane Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku, a istniejące od początku 1999 roku, mają prawo ustanawiania własnego herbu i flagi. Powiat sieradzki jako pierwszy w regionie łódzkim podjął uchwałę w sprawie ustanowienia herbu – nastąpiło to już na III sesji w dniu 3 grudnia 1998 roku (Uchwała Nr III/II/98). W 2001 roku ustanowiona została flaga powiatu. Te dwa znaki, identyfikujące współczesną „Ziemię Sieradzką" w granicach powiatowych, nawiązują kształtem i barwami do historycznych znaków Ziemi Sieradzkiej i Księstwa Sieradzkiego. Symbole wizualne powiatu – herb, flagi (terytorialna i urzędowa) oraz barwy – są znakami prawnie chronionymi.

Herb powiatu sieradzkiego ukształtowany jest zgodnie ze szczegółowo zdefiniowanymi warunkami autorstwa prof. dr hab. Stefana K. Kuczyńskiego. Opinie pozytywna o herbie podpisał Józef Płoskonka – Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; proponowane w tej opinii poprawki wniósł artysta plastyk mgr Michał Marciniak-Kożuchowski. Dla wizerunku herbu powiatu sieradzkiego przyjęto tarczę o kroju tarczy hiszpańskiej (krawędź dolna zaokrąglona). Wizerunek herbu umieszczony jest w tarczy dzielonej na pół. Na złotym polu tarczy znajduje się połulew o złotych, obrysowanych czarnym konturem pazurach. Na polu czerwonym tarczy znajduje się połuorzeł czarny o złotym dziobie, złotej łapie z pazurami oraz ze złotą przepaską poprzez skrzydło, zakończoną trójliściem koniczynki. Na głowach zespolonych ze sobą zwierząt znajduje się wspólna złota korona z trzema fleuronami.

 

herb

 

Flagę powiatu sieradzkiego zaprojektował artysta plastyk Michał Marciniak-Kożuchowski. Flaga terytorialna składa się z trzech pionowych słupów jednakowej szerokości: dwóch zewnętrznych barwy czerwonej i środkowego barwy złotej. Jednocześnie ustalona flaga urzędowa powiatu zawiera tarczę herbu na fladze terytorialnej.

 

flaga terytorialnaflaga urzedowa

 

Do pobrania: HERB POWIATU SIERADZKIEGO

 

herb powiatu sieradzkiego