^ Powrót na górę

 

 

Władze samorządowe

Rozmiar tekstu:

Starosta Powiatu Sieradzkiego:

MARIUSZ BĄDZIOR

Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego:

KAZIMIERA GOTKOWICZ

Członkowie Zarządu Powiatu Sieradzkiego:

TOMASZ BALIŃSKI

JAN HANKIEWICZ

ARTUR STERNA

Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego:

OLGA KOŁOSZCZYK

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego:

SYLWIA DĘGA-FRĄTCZAK

JAN KOŁODZIEJCZYK

Skład Rady Powiatu Sieradzkiego:

Baliński Tomasz

Bądzior Mariusz

Bruś Sławomir

Czyżak Andrzej

Dęga Frątczak Sylwia

Gotkowicz Kazimiera

Hankiewicz Jan

Joachimiak Daniel

Kołodziejczyk Jan

Kołoszczyk Olga

Ławniczak Michał

Palma Daniel

Płóciennik Marek

Rojanek Małgorzata

Sterna Artur

Sulgan Maciej

Szewczyk Edward

Terka Michał

Walczak Jacek

Wardęga Grzegorz

Wilczyński Konrad

Wzgarda Michał

Żubrowski Krzysztof

Komisja budżetu i finansów:

Dęga Frątczak Sylwia

Kołodziejczyk Jan

Ławniczak Michał

Płóciennik Marek

Rojanek Małgorzata

Wilczyński Konrad

Wzgarda Michał

Komisja spraw społecznych:

Czyżak Andrzej

Dęga Frątczak Sylwia

Joachimiak Daniel

Wardęga Grzegorz

Sulgan Maciej

SZEWCZYK EDWARD

Komisja spraw gospodarczych:

Bruś Sławomir

Joachimiak Daniel

Kołoszczyk Olga

Sulgan Maciej

Walczak Jacek

Żubrowski Krzysztof

Komisja drogownictwa, komunikacji i spraw obywatelskich:

Kołodziejczyk Jan

Kołoszczyk Olga

Palma Daniel

Płóciennik Marek

Terka Michał

Wzgarda Michał

ŻUBROWSKI KRZYSZTOF

Komisja rewizyjna:

Czyżak Andrzej

Ławniczak Michał

Rojanek Małgorzata

Terka Michał

Wilczyński Konrad

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Bruś Sławomir

Palma Daniel

Walczak Jacek

Wardęga Grzegorz

SZEWCZYK EDWARD