^ Powrót na górę

 

 

LI sesja Rady Powiatu. Stypendia dla młodzieży

Rozmiar tekstu:

sesja
Sześć uczennic dwóch szkół ponadgimnazjalnych Sieradza otrzymało stypendia starosty sieradzkiego w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. Wręczył je wicestarosta sieradzki Marek Kanicki na wrześniowej sesji Rady Powiatu.

Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie. Dziewczęta będą je pobierać przez cały rok szkolny 2018/2019. Wśród wyróżnionych najliczniejsze grono (pięć osób) stanowią uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu. I tak w dziedzinie nauki stypendium przyznano Julii Przybyszewskiej, w dziedzinie kultury i sztuki: Monice Rogowskiej i Natalii Świniarskiej, a w dziedzinie sportu: Katarzynie Wiśniewskiej i Lidii Kołodziejczyk. Za osiągnięcia naukowe władze Powiatu uhonorowały uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – Darię Rzepińską.

W punkcie przewidzianym na interpelacje głos zabrała Sylwia Dęga-Frątczak. Zwróciła się do Zarządu Powiatu Sieradzkiego o wyjaśnienie przyczyn opóźnień wypłat za środki higieniczne dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto radna ponowiła interpelację dotyczącą poprawienia użyteczności studzienek kanalizacyjnych na drogach powiatowych i miejskich.

Radni podjęli decyzję o przekazaniu gminie Goszczanów darowizny w postaci gruntu pod budowę pomnika Jana Pawła II. Nieruchomość ta leży w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1732E.

Funkcję sekretarza sesji pełniła Joanna Hanak. Do komisji uchwał i wniosków wybrano radnych: Sylwię Dęgę-Frątczak, Huberta Kamolę i Karola Kozunia.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10