^ Powrót na górę

 

 

III sesja Rady Powiatu. Budżet i apteki

Rozmiar tekstu:

sesja
III sesję Rady Powiatu Sieradzkiego V kadencji (ostatnią w 2014 roku) zdominowały 2 tematy: budżet Powiatu Sieradzkiego na 2015 rok oraz rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Po raz pierwszy w obradach Rady wziął udział radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Mikołajczyk, który pojawił się w składzie po rezygnacji Karola Rajewskiego, wybranego na burmistrza Gminy i Miasta Błaszki. Dariusz Mikołajczyk złożył ślubowanie i z elekta stał się radnym powiatowym.

W punkcie dotyczącym interpelacji głos zabrała radna Katarzyna Paprota. Złożyła 3 interpelacje dotyczące dróg. – Czy dotychczasowe drogi krajowe, np. ulice Sieradzka i Lututowska w Złoczewie, od 1 stycznia 2015 roku, będą nadal pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy też będą to drogi wojewódzkie lub gminne? Problem ten jest bardzo ważny zwłaszcza w kontekście zimowego utrzymania. Interpelację proszę przesłać do GDDKiA w Łodzi oddział w Sieradzu – mówiła Katarzyna Paprota. W drugiej interpelacji radna zwróciła uwagę na konieczność utwardzenia drogi powiatowej w Bieścu (gm. Złoczew), zaś w trzeciej – pytała o zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Złoczew. Na tę ostatnią interpelację odpowiedział Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: – Nie odebrałem od mieszkańców gminy i kierowców żadnych głosów o zdarzeniach drogowych spowodowanych przez śliską nawierzchnię dróg. Ale w związku z tym, że w godzinach rannych popadał śnieg, drogi pierwszej kolejności odśnieżania zostały posypane piaskiem.

Po interpelacjach radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. 15 głosami za przy 8 wstrzymujących się przyjęta została uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego. Takim samym stosunkiem głosów podjęto uchwałę budżetową, przyjmując budżet Powiatu na 2015 rok. Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły planu pracy Rady Powiatu oraz komisji stałych na 2015 rok (jednogłośnie), zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok (jednogłośnie), zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu (jednogłośnie), ustalenia wydatków budżetu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (jednogłośnie) oraz zmiany uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z 21 marca 2014 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat w 2014 roku (przy 2 wstrzymujących się).

Jako ostatnia przyjęta została uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Na jej temat wywiązała się dyskusja radnej Katarzyny Paproty i starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika. Radna przypomniała ubiegłoroczne protesty w sprawie rozkładu godzin pracy aptek i zapowiedziała zaskarżenie do instancji wyższych również rozkładu tegorocznego. – Proponowany rozkład nie zabezpiecza w pełni potrzeb mieszkańców powiatu. Dyżury całodobowe powinny pełnić nie tylko apteki w Sieradzu, bo mieszkańcy Złoczewa, Błaszek czy Warty też powinni mieć możliwość kupienia leków o każdej porze – mówiła radna. – Nie mamy prawnych możliwości przymuszenia aptek, które są przecież prywatnymi podmiotami, do pełnienia dyżurów nocnych czy świątecznych – odpowiadał starosta. Uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 przeciwnym i 6 wstrzymujących się.

Głosowania nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Katarzyna Paprota, Karol Kozuń i Lucjan Noweta. Funkcję sekretarza sesji pełnił Łukasz Bitner.

T.O.

IMG 0209  IMG 0212

IMG 0221  IMG 0223

IMG 0228  IMG 0246

IMG 0262  IMG 0275

IMG 0286  IMG 0299

IMG 0303  IMG 0308