^ Powrót na górę

 

 

XX sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

rada powiatu
W środę 29 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 odbyła się XX sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2018-2023. Ze względu na panującą obecnie sytuację epidemiczną, obrady odbyły się bez udziału gości, kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli mediów. Radni porozumiewali się zdalnie.

 

 

Transmisja z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=KSeWsyqtX34
Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego:

1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wystąpienia przybyłych gości.

6. Wystąpienia radnych.

7. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od IX do XX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

8. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Sieradzkiego w 2019 roku.

9. Informacja na temat wpływów z zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych w Powiecie Sieradzkim za 2019 roku.

10. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sieradzkim oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w 2019 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej.

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sieradzkiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2020-2036.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Sieradzu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 stycznia 2020 roku złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną we Włocinie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sieradzkiego.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie XX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.