Uchwała w sprawie konkursu ofert

Rozmiar tekstu:

powiat
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała została przyjęta na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Wraz z nią przyjęty został regulamin otwartego konkursu ofert, wzór kart oceny formalnej i merytorycznej oraz szczegółowy opis konkursu.

Konkurs obejmuje 2 rodzaje zadań: turystykę i krajoznawstwo oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. W tym pierwszym zakresie termin realizacji zadania pn. „Promocja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” potrwa od 1 kwietnia do 30 października 2015 roku. W drugim – w zadaniu „Współzawodnictwo powiatowe szkół powiatu sieradzkiego” – od 1 lutego do 15 grudnia 2015.

Uchwała wraz z regulaminem i załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Uchwały i rejestry.

Do pobrania:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego)

T.O.