Pielęgnacja drzew przy drogach powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska, Powiat Sieradzki zrealizował w bieżącym roku przedsięwzięcie pn. „Prace pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg powiatowych Powiatu Sieradzkiego na terenie miasta Warta, Złoczew i Błaszki”

Powiat Sieradzki, realizując zadania dotyczące ochrony środowiska na terenie Powiatu Sieradzkiego przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zrealizował w 2014 roku zadanie pod nazwą:

"Prace pielęgnacyjne drzew w ciągach dróg powiatowych Powiatu Sieradzkiego na terenie miasta Warta, Złoczew i Błaszki"                    

- zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

Całkowity koszt zadania wynosi: 87.998,40 zł

w tym dofinansowanie – dotacja WFOŚiGW w Łodzi: – 70.398,00 zł

Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ilości 800 sztuk rosnących w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Warta, Złoczew i Błaszki, które wymagają wycięcia suchych gałęzi oraz ukształtowania koron drzew niskopiennych a także usunięcia gałęzi stwarzających niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

Efektem ekologicznym zadania jest prawidłowy rozwój drzewpoprzezpobudzenie biologicznego rozwoju oraz mechanizmów obronnych drzew przed chorobami, utrzymanie prawidłowej statyki drzew w podłożu oraz poprawienie wyglądu estetycznego ciągów dróg powiatowych w mieście: Warcie, Złoczewie i Błaszkach.

Link do strony: http://www.zainwestujwekologie.pl/