^ Powrót na górę

 

 

Strategia rozwoju ZOF

Rozmiar tekstu:

zof
Jest już gotowa strategia rozwoju Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument składa się z dwóch części: planu rozwoju i koncepcji zagospodarowania ZOF.

W ramach przygotowania strategii powstały również wizualizacje obszaru. Uwzględniono na nich szlaki komunikacyjne i obiekty planowane do budowy w przewidzianej do utworzenia strefie inwestycyjnej.

Strategia będzie teraz przedmiotem dyskusji na sesjach rad gmin i powiatów samorządów będących beneficjentami projektu ZOF. Jednym z nich jest również Powiat Sieradzki. Po przyjęciu strategii powstaną dokumentacje techniczne na konkretne inwestycje.

T.O.

ZOF 1  ZOF 2

ZOF 3  ZOF 6

                                   ZOF 3a