^ Powrót na górę

 

 

Złoczewska Strefa Inwestycyjna Spółka z o.o.

Rozmiar tekstu:

Rada Miejska w Złoczewie przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą Złoczewska Strefa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Strefa znajdzie się w obrębie Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego, w którym jednym z partnerów gminy jest Powiat Sieradzki.


Utworzenie spółki pozwoli zoptymalizować procedury pozyskiwania nieruchomości na potrzeby strefy, efektywniej gospodarować finansami gminy, samodzielnie pozyskiwać kapitał (np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne), samodzielnie ubiegać się o środki pomocowe możliwie do pozyskania przez przedsiębiorców, a zamknięte dla samorządów, a także samodzielnie prowadzić działalność inwestycyjną z wykorzystaniem własnych środków finansowych. Argumenty te, wymienione w uzasadnieniu do uchwały, mają sprawić, że „celowa spółka prawa handlowego spełnia wszystkie oczekiwania Gminy Złoczew dotyczące realizacji procedowanych projektów rozwojowych".
Uchwała zostania przyjęta jednogłośnie. Jednocześnie Rada upoważniła i zobowiązała burmistrz Jadwigę Sobańską do sporządzenia - w formie aktu notarialnego - aktu założycielskiego spółki.
T.O.
Fot. Tomasz Oszczęda