Konsultacje w sprawie ZOF pod koniec czerwca

Rozmiar tekstu:

Jeszcze w czerwcu w gminach będących beneficjentami projektu Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego odbędą się konsultacje społeczne w sprawie jego założeń.

Projekt pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej „Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, to porozumienie ośmiu samorządów powiatu sieradzkiego i wieluńskiego, zainteresowanych korzyściami wynikającymi z funkcjonowania w ich bezpośredniej bliskości kopalni i nowej drogi.

Liderem projektu jest Gmina Złoczew, która pod koniec czerwca dla mieszkańców gmin należących do ZOF zorganizuje konsultacje społeczne. Będą to spotkania otwarte w:

Urzędzie Gminy w Klonowej - 23 czerwca 2014 o godz. 10.00.
Gminnym Domu Kultury w Burzeninie - 24 czerwca 2014 o godz.10.00.
Urzędzie Gminy w Brąszewicach - 25 czerwca 2014 o godz. 10.00.
Urzędzie Gminy w Brzeźniu - 25 czerwca 2014 o godz. 14.00.
Urzędzie Gminy w Ostrówku - 26 czerwca 2014 o godz. 13.00
Miejskim Ośrodku Kultury w Złoczewie - 27 czerwca 2014 o godz. 16.00.

T.O.